1.b
Tehetséggondozó és sakkos osztály

Kertészné Ikvai Enikő és Kozma Anett

A leendő 1.b-ben Enikő néni és Anett néni lesznek az osztály tanítói. Volt már közös osztályunk, s egy nagyon régi álmunk válik valóra, hogy ismét együtt, egy osztályt taníthatunk. Közös bennünk a vidám, pozitív életszemlélet, a gyerekek-, a tanítás- és a sport szeretete. A kettőnk közötti összhang, bizonyára összekovácsoló erő lesz a gyermekek- és a szülői közösségünk körében.

Enikő néniről

A Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán végeztem, s ezután pályámat itt az Izbégi Iskolában kezdtem 1986-ban. Mindig igyekeztem a gyerekek egyéni, életkori sajátosságait, igényeit figyelembe venni, és egy ehhez megfelelő módszert megtalálni a tanulók írás-olvasás tanításánál. Nagyon sokféle olvasástanítási módszert ismertem meg képzéseim során (Meixner, Adamikné-Gósy, Tolnai, Hernádi, Apáczai, Romankovics, Globális, stb.) s mindegyiket tanítottam is. Ezekből összegyúrva fejlesztettem ki a saját olvasás-írástanítási gyakorlatomat, melyet eredményesen alkalmazok évek óta. Referencia tanítója voltam a Dinasztia Tankönyv Kiadónak, amikor a kollégák a járásból, hozzám jöttek bemutató órákat nézni. Úgy vélem, hogy egy pedagógus alapfeladata az, hogy minden gyermekben megtalálja a tehetséget. Ezért fontosnak tartom nem csak a felzárkózatást, hanem a tehetséggondozást is. Évek óta készítek fel versenyekre diákokat matematika és magyar tantárgyakból, ahol nagyon szép megyei eredményekkel büszkélkedhetünk. Tanóráimon sok a játékos, verses-dalos mozgásos feladat, mely elősegíti a változatos, és élvezetes órákat. Szeretem a kooperatív, páros és csoportos feladatokat, s rászoktatom ilyen kicsin őket a projekt munkára, az együtt munkálkodás fontosságára. Ezért az osztályomban a gyerekek közötti kapcsolat és a közösség építés különösen erős összetartó erővé válik. Szeretem a modern technika vívmányait, így sokszor használok projektort, és az internet adta lehetőségeket a tananyagok kiegészítéséhez.

Anett néniről

Kozma Anett vagyok, Sárospatakon a Comenius Tanítóképző Főiskolán végeztem, 2002 júniusa óta tanítok az Izbégi Általános Iskolában. 2004-ben fejeztem be második diplomámat Egerben, Kommunikáció, újságíró szakon. 2018-ban a Testnevelési Egyetemen szereztem Kézilabda edzői licenszt.

Alapvetőnek tartom, hogy egy gyermek csak akkor boldog és ér el sikereket tanulmányiban is, ha jó közösségbe járhat! Ezért a tanítás mellett mindig az a fő célom, hogy elfogadó, együttműködő, összetartó osztályközösséget építsek! Ezekben a célokban óriási segítség a minőségi kommunikáció és a közös sportolási lehetőség!

Második alkalommal kapok lehetőséget Tudorka osztályban tanítani. Szinte minden tantárgyban érezhető volt, hogy a Sakkpalota program milyen kiemelten segíti a gyerekek egyéni tanulási stratégiáját felfedezni. Emellett már a tanulás megkezdésének korai szakaszában segített képességeik kibontakoztatásában és tehetséggondozásban, mind a gyerekeknek, mind a tanítóknak egyaránt!

A gyerekek idejük nagy részét az iskolában töltik, tanítóként célunk egy olyan helyet biztosítsunk számukra, ahol biztonságban érzik magukat, bizalommal fordulnak a tanítók, és egymás felé.

Izgatottan várjuk a jelentkezőket az osztályba!

Enikő és Anett néni

Osztályprofil

Sakk-Logika-Tehetséggondozás

Minden gyermek tehetséges valamiben! Egy pedagógus alapvető feladata, hogy felfedezze ezt a tehetséget, ápolja és fejlessze! A sakk-logika (Tudorka) osztályban mindez megvalósul Polgár Judit Sakkpalotájának segítségével, mely egy képességfejlesztő módszer. A program a logikus gondolkodás és a problémamegoldás mellett fejleszti az olvasást, a tájékozódást, szóbeli kifejezést, és még számtalan képességet, amelyek modern világunkban kulcsfontosságúak! Nem sakk nagymesterek nevelése a cél, hanem minden gyerek tanulási képességét kibontakoztatni, megtalálni az egyéni eltérések figyelembe vételével, ki miben tehetséges! A Sakkpalota program heti 1 tanórában épül be a gyerekek órarendjébe.