1.a
Művészeti és nyelvi osztály

Jeneiné Fazekas Bernadett

1992-ben szereztem általános iskolai tanítói diplomát a Comenius Tanítóképző Főiskolán Sárospatakon. Majd alapfokú gyermektánc oktató és drámapedagógus lettem. 10 éve tanítok az Izbégi Általános Iskolában drámát és néptáncot. Hat éve kaptam az első Művészeti irányultságú osztályt, itt matematikát, magyar nyelv- és irodalmat, technikát, néptáncot is tanítottam az évek alatt.

Tapasztalataim azt bizonyították, hogy mind a tánc, mind a fejlesztő játékok segítik a gyerekek tanulását. Míg a játékok segítségével úgy fejlődik a gyerekek koncentrációja, megfigyelőképessége, memóriája, beszéd- és kifejezőkészsége, hogy az segíti őket a továbbiakban bármilyen ismeret elsajátításában, addig a tánc megtanít összpontosítani, fejleszti a kooperációs készségeket, kitűnő közösségteremtő erő. A ritmusérzék fejlesztésének szerepe van a gyerekek olvasási képességének fejlesztésében. Az együtt létrehozott közös produktum, a közös alkotás élményén keresztül támogató közösséggé kovácsolja az osztályt. Hiszem, hogy ilyen közegben lehet eredményesen tanulni.

Szívügyem a korszerű hagyományéltetés, amely a Művészeti irányultságú osztályban angol nyelvtanulással kiegészítve megvalósul.

Szabó Ildikó

Diplomámat a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán 1987-ben szereztem, technika szakon. Az Izbégi Általános Iskolában 2021 óta tanítok.

A kicsi kezeket rajz- és technika órán én szeretném ügyesebbé tenni. Igyekszem minél több kreatív technikát megismertetni a gyerekekkel, de emellett önálló elképzeléseiknek, ötleteiknek is teret biztosítok. A hagyományos népi technikákat többek között a Skanzen tematikus eseményein fedezzük majd fel.

Két évtizedig énekeltem kórusban, így az ének és a furulya tanítása is szívügyem.

Végzett természetgyógyász, fitoterapeuta lévén az egészséges életmód, a természetes gyógymódok, a gyógyító növények ismeretét is szeretném elültetni a fejecskékben.

Tárt szívvel és nagy-nagy szeretettel várjuk csemetéiket!