Tájékoztatás tanköteles gyermek beíratásáról

Tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratása a 2023/2024-es tanévre

Az a gyermek, aki abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. (Nkt. 45.§(2))

Személyes beiratkozás időpontja: 2023.04.20-án és 21-én

Az iskolával való kapcsolatfelvételre az elektronikus megkeresés javasolt. A felvételi kérelem benyújtható a Kréta rendszer e-Ügyintézés felületén (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) keresztül. Elektronikus formában benyújtott felvételi kérelem esetében a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredetijének kötelező személyes bemutatására 2023. április 20-án és 21-én lehetséges személyesen.

Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani.

Amire feltétlenül szükség lesz a gyermekre vonatkozóan:

Nyilatkozattétel a törvényes képviselő vagy gyám esetén:

Ha a szülőnek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi. Az iskolánk körzete honlapunkon megtalálható.

Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői véleményben kijelölt iskola hivatalból felveszi.

Magyar állampolgárságú tanköteles tanuló, amennyiben külföldön kívánja folytatni tanulmányait, be kell jelentenie az Oktatási Hivatalnak.

Nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles, ha

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt. (Nkt. 50.§(1))

Beiskolázás módja

Az iskolai felvételre, átvételre vonatkozó jogszabályi háttér:

Iskolánk beiskolázási körzete a fenntartó által kijelölt körzethatár. Iskolánk felvételi körzetébe tartozó valamennyi tanulónak helyet biztosítunk. Az osztályba sorolást a szülők kérése és egyéb pedagógiai szempontok határozzák meg.

A beiskolázás során az alábbi tényeket is mérlegeljük: a gyermek szülőjének munkahelye iskolánk körzetében található, vagy lakhelyük iskolánk közelében van, akiknek a testvére intézményünkben tanul.

A hozzánk jelentkezőktől – körzetesektől is – írásos jelzést kérünk arról, hogy gyermeküket iskolánkba szeretnék beíratni. Az Előzetes jelentkezési lap iskolánk honlapjáról letölthető, melyet személyesen leadhatnak az intézményben, vagy elküldhetik az iskola e-mail címére: titkarsag@izbegisuli.hu

Diákigazolvány igénylése

A diákigazolvány igénylésének módja a következő:

Császár Csilla Rita

Intézményvezető