Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny

Évek óta részt veszünk tanítványainkkal az anyanyelvünk értékeinek megőrzéséért szervezett Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyen. Az idei tanévben is elkezdtük a felkészülést már a novemberi nevezés óta. Örömünkre sok igyekvő diák jelentkezett, és ugyan a felkészülésükre is hatással volt a vírushelyzet, de legtöbben mégis megoldották a februári verseny feladatait. A verseny anyaga szinte minden évfolyamon azonos ismeretekre épül, természetesen fokozatosan bővül az évek során a 8. évfolyamig.

Pl.: A verseny anyaga 6. évfolyamon: Az 1-5. osztály tananyaga a további kiegészítésekkel. A nagybetűs mondatkezdés és a mondatzáró írásjelek. A magyar ábécé és a betűrend. A magánhangzók és a mássalhangzók jelölése a szótőben és a toldalékokban. A kiejtés szerinti és a kiejtéstől eltérő írásképű szavak. A j hang kétféle jelölése. Az egyszerű és az összetett szavak elválasztása. A -val, -vel, -vá, -vé ragos főnevek írásmódja. Az igekötő és az ige egybeírásának, illetve különírásának szabályai. Az igealakok helyesírásának egyszerűbb esetei: a felszólító mód jelének teljes hasonulása. A gyakoribb hagyományos helyesírású családnevek. Az ismertebb személynevek, intézménynevek, könyvcímek helyesírása. A Duna, Petőfi utca, János-hegy típusú, ismertebb földrajzi nevek helyesírása. A dunai típusú, -i képzős melléknevek írásmódja. A számok betűkkel való írása.

Jelen esetben a vírushelyzet miatt újdonság volt a verseny digitális megszervezése. De a gyerekek ügyesen alkalmazkodtak a kihíváshoz. A szervezési feladatok okoztak több elfoglaltságot az iskolai versenyszervezők és a gyerekek bekapcsolódása részéről, a felkészülésen kívül.

A versenyszabályzat értelmében a következő fordulóra az 1. forduló legjobbjai juthattak tovább. Ez a megyénkénti és fővárosi bontásban a legjobban teljesítő versenyzők 20%-át jelenti. A több mint tizenegyezer versenyző közül mintegy kettőezer-négyszázan folytathatják a versenyt. Iskolánkból a 6. évfolyamos Szabó Panna és a 8. évfolyamról Mehandi Melani juthatott tovább. Magyartanáruk: Pavluska Éva Margit.

Az eredmények értékelésekor a versenyben résztvevő nagy száma miatt is büszkék lehetünk a diákok anyanyelvet ápoló tevékenységére! Jutalmuk a lejdobbaknak oklevél, illetve emléklap minden versenyzőnek és a felkészítő tanáraiknak. Természetesen tantárgyi ötös és szaktanári dicséret is kíséri az elismerést.


Köszönjük a diákok felkészítését a magyartanároknak, és nyitottságot az új versenyforma elfogadására.


A versenyen résztvevő tanulók az évfolyamon elért eredményük sorrendjében:

5. évfolyam versenyzői:

Vándor Luca, Gémesi Hanna, Heindl Dalma - Felkészítő tanár: Huzián Orsolya

6. évfolyam versenyzői:

Szabó Panna, Wieland Lola, Biczó Kata Lilla, Árvai Miksa, Fabó Anna Zsófia, Ágota Kata, Tar Vendel - Felkészítő tanár: Pavluska Éva Margit

7. évfolyam versenyzői:

Zilahi-Soós Nimród, Rédei Rózsa Lola, Biró Árven, Dombay Alexandra, Bodogh Edina - Felkészítő tanár: Pavluska Éva Margit

8. évfolyam versenyzői:

Mehandi Melani, Szabó Gergely, Szilagyi Boglárka, Sótér Fanni, Kiss Kíra - Felkészítő tanár: Pavluska Éva Margit, Herber Ágota

A megyei verseny helyezettjei

  • Mehandi Melani 8.a
    helyezés: 14. hely

  • Szabó Panna 6.b
    helyezés: 18. hely

Mehandi Melani 8.a, Szabó Panna 6.b, Pavluska Éva Margit felkészítő tanár