Művészeti tehetséggondozás az Izbégi Általános Iskolában

Amely évek óta működik az iskolánkban 5-6 évfolyamokon. Majd folytatódik szakköri illetve művészeti középiskolai előkészítő szintjén. Utóbbinak 100 %-os eredménye hosszú ideje.

Művésztanáraink felmérve az esetleges fejlesztési területeket az alábbiak alapján határozták meg szakmai feladataikat:

Hiszen sohasem volt ennyire szükség a művészeti-vizuális nevelésre, mint ma.

Mert a 20. század végén elindult információrobbanás elsősorban vizuális úton közelít az emberekhez. A mindenkire „rázuhanó” képrengetegben nehéz eligazodni.

Az ezzel foglalkozó iskolai nevelésnek-oktatásnak – az ősi, klasszikus értékek felmutatása mellett – a napi környezeti hatásokból kiindulva aktuálisnak, komplexnek kell lennie. Nagyon is szükségesek tehát azok a lehetőségek, amelyek vállalják a vizuális művészetek kifejezési eszközeinek, technikáinak elsajátíttatását, megadva ezzel a személyiségformálódás esélyeit illetve a gyermekeket ért lelki tapasztalások feldolgozásában, oldásában.

Napjainkban behálózza életünket a kép. A hatalmas mennyiség negatív hatása azonban több úton érvényesül, mint gazdagító jellege. A gyerek (de még a felnőtt is) képszükségben él. Agyunk a képek segítségével dolgozza fel élményeinket, tapasztalatainkat, mégpedig belső képkészítés révén: álomképpel, fantáziaképpel, olvasás közben keletkező belső képpel, emlékképpel stb. De a filmek túlzott gyorsan pergő képei, a hirdetésekben tolakodó, állandóan felhívó színes formák leblokkolják a külső képekkel beáramló információk feldolgozását, mert nem hagynak erre időt a befogadónak. Ez negatív stresszforrás. A kereskedelem és a tömegmédia már kora gyermekkorban megkezdi azt az ízlésformálást, amely befolyásolja a későbbi fogyasztást, illetve a személyes attitűd kialakulását. Így megtörténhet, hogy valaki sohasem talál rá önmaga autonóm értékrendjére, pedig a ma meghirdetett személyiség-központú iskola éppen erre teszi a hangsúlyt.

A gyermekek szinte teljesen védtelenek a kimódoltan komponált és szerkesztett képfolyam ellen. Életükben fontos és meghatározó az internet videojátékok hatása, Idejükből legalább napi 2,5 órát töltenek a készen kapott mozgóképek nézésével, de ezek értelmezésében alig segíti őket valaki. (Az értelmezésében legfeljebb saját magukra vagy kortársaikra hagyatkozhatnak.) A számítógépes játékok képi világa pedig, amelyek hol cukrosan, habos színekkel csalogatnak, hol véresen-villogón hívnak küzdelemre, olyan erős ingerek beidegzésére adnak alkalmat, amelyeket igazán nehéz a hétköznapi, normális emberi élet csendes szépségeivel ellensúlyozni.

Nagyon is szükségesek tehát azok a tantárgyak, amelyek vállalják a vizuális művészetek és médiumok kifejezési eszközeinek, technikáinak elsajátíttatását és hatásainak elemzését, megadva ezzel a személyiség kibontakozásának esélyeit. És nagyon is szükségesek azok a kreatív lehetőségek ahol alkalmak adódnak erre.

Éppen ezért a művészeti projektoktatás lassan egy évtizede üzemel az Izbégi iskolában. Ezeken a tanórákon pedig hivatásunknak tekintjük minél több művészeti technika elsajátítását a gyerekeknek. Amint az ízelítőnek szánt képanyagot végignézi a kedves látogató, megbizonyosodhat arról. Hogy a fentebb leírt hivatalosan csengő sorok gyönyörű és izgalmas gyermekmunkák sokoldalúságával bizonyítják, hogy diákjainkra méltán lehetünk büszkék.