Leendő elsős osztályaink 2023

Tisztelt Szülők!

Szeretettel köszöntjük az érdeklődőket! Röviden ismertetjük iskolánk alsó tagozatos specialitásait.

A leendő első osztályos gyermekek családjai számára kívánunk információkat nyújtani, segítve ezzel a közelgő iskolaválasztásukat.

Alsó tagozaton az alapkészségek kialakítását tartjuk a legfontosabb feladatunknak a tanítási tartalmak feldolgozása során. Minden gyermek a neki legjobban megfelelő egyéni bánásmódban részesül. Fejlettségükhöz, adottságukhoz, irányultságukhoz igazodó kombinált módszereket, kooperatív és digitális technikákat alkalmazunk, erősítve a bennük rejlő értékeket. Biztosak vagyunk benne, hogy a dicséret, a megerősítés és az ezek alapján létrejött sikerélmény a legmotiválóbb a gyermek személyiségének fejlesztésében. A játékos tanulással megszerzett ismeretek elsajátítása mellett a családdal együttműködve a kíváncsiság, a tanulni akarás folyamatos fenntartására, a fegyelmezett munkára törekszünk.

Felelősségteljes választásukhoz szeretettel ajánljuk figyelmükbe iskolánkat.

Tagozataink

1.a Ének-zene és művészeti osztály

Heti 3 órában kiemelt ének-zene oktatásra kerül sor. A zene utat mutat, a kórusban való éneklés boldogság, öröm, szellemi és lelki feltöltődés. Már első osztálytól játékos formában ismerkednek meg a gyerekek a furulya hangszerrel, mely az együtt zenéléshez alkalmas. Heti 2 órában néptáncolnak a mindennapos testnevelés keretein belül. Jó hangulatban sajátítják el a gyerekek a magyar néptánc alapjait. Fontos része a hagyományéltetésnek a jeles napokhoz és ünnepnapokhoz kapcsolódó tematikájú technika óra. 

Az éneklés, a néptánc, a furulya közösségkovácsoló, szemléletformáló hatásúak. A gyerekek szociális kompetenciái fejlődnek a közös tevékenységek során. Észrevétlenül fejlesztjük a tanuláshoz szükséges képességeiket. Finommotorikus gyakorlat, amely feltétele minden később fontos differenciált gondolkodásmódnak. Komplex és kreatív teljesítmény.

1.b Sakk-logika osztály

A Sakkpalota Komplex Képességfejlesztő Program lehetőséget nyújt heti 1 órában:

A képességfejlesztő sakk játékos tevékenységekkel támogatja a különböző tantárgyak könnyebb elsajátítását, a digitális társadalomban az adatok feldolgozásához elengedhetetlen képességek és kompetenciák elsajátítását, a sikeres tanítási-tanulási folyamatot.

A sakk, mint oktatási eszköz bevezetésének elsődleges célja a személyiségfejlesztés, a tehetséggondozás, a kritikai gondolkodás fejlesztése. 

1.c Öko-sport osztály

Célunk, hogy a gyerekeket közelebb vigyük a természethez, mellyel több érzelmi tapasztalatot élnek át, egészségesebb önbizalmuk épül, csökken bennük az agresszió, a szorongás és a stressz. Sokkal nyitottabbak lesznek, könnyebben alakítanak ki kapcsolatokat, jobban kommunikálnak azok a gyerekek, akik sok időt töltenek a szabadban. Nem titkolt szándékunk a „digitális bennszülötteket” visszaterelni a természetbe. A patakparti csodálatos környezet pedig erre kiválóan alkalmas, mi itt várjuk szeretettel leendő kis elsőseinket, hogy együtt kiránduljunk, kíváncsiskodjunk, hiszen a természet számos kincset rejt és a legjobb tanító. Másszunk fára, gázoljunk a patakban, ültessünk növényeket és csökkentsük az ökológiai lábnyomunkat!