1.b
Sakk-logika osztály

Horváthné Nagy Margit és Wertánné Kürthy Kinga

2023-ban Kinga néni és Margit néni lesznek az 1. b tanítói. Még a 4.b-ben tanítunk, indítjuk  diákjainkat a felső tagozatra, de már itt az idő, hogy elkezdjünk készülődni az új csipet csapatunk fogadására. Nagyon örülünk, hogy együtt indulhatunk megint a nagy, és izgalmakkal teli útra, és reméljük, hogy újra létre tudunk hozni egy összetartó vidám kis közösséget, és szülői csapatot is.

Horváthné Nagy Margit

Horváthné Nagy Margit vagyok, három gyermek édesanyja, tanítónő. A Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán végeztem 1987-ben. 1995.augusztus 16-án kerültem a szentendrei Izbégi Általános Iskolába, ahol a mai napig tanítok, már több,  mint huszonhét éve. Sok tapasztalatot szereztem az elmúlt évtizedekben, ezeket figyelembe véve próbálok a mai napig is változtatni a módszereimen a kor, a szakma és nem utolsó sorban a gyermekek érdekeit figyelembe véve. Célom, hogy minden gyermek szeressen iskolába járni, szívesen végezzen egyéni szintjének megfelelő gondolkodtató feladatokat, tartsa fontosnak az új ismeretek elsajátítását, érdeklődjön minden új, ismeretlen iránt!

Hitvallásom szerint:

"Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni."

/Szent-Györgyi Albert/

Mindemellett azt gondolom, hogy:

„Szeretet nélkül lehet fát aprítani,
és szeretet nélkül lehet téglákat formálni,
de szeretet nélkül nem szabad gyermekekkel bánni!”

/Lev Tolsztoj/

Wertánné Kürthy Kinga

Wertánné Kürthy Kinga vagyok, 1988-ban végeztem a Budapesti Tanítóképző Főiskolán.

„Bármilyen tehetséged van, használd azt:
az erdő is nagyon csendes lenne,
ha csak azok a madarak énekelnének benne,
akik a legjobban tudnak énekelni.”

Henry Van Dyke

A fenti idézetet pedagógiai hitvallásomnak tartom, mindennapi munkám középpontjában a gyermekek sokoldalúságának felfedezése és az egyéni adottságok kibontakoztatása áll.

Az Izbégi Általános Iskolában több mint tíz éve tanítok. Tanítói képesítésem mellett nyelv és beszédfejlesztő pedagógus vagyok. A tananyag sikeres elsajátításához szükségesnek tartom a gyerekek tudásszintjének és tájékozottságának megismerését, belső motivációjuk, érdeklődésük fenntartását. Ehhez a változatos munkaformák, a különböző tanulást segítő eszközök és a játékos tanulás-tanítási módszerek alkalmazása segítik munkámat.

Művészetterápiás és mentálhigiénés végzetségem kiegészítik szakmai munkámat, és segítenek a hétköznapi kihívásokra megtalálni a válaszokat. Számomra kiemelkedően fontos a gyermekek testi- és lelki egészségének megőrzése, személyiségfejlődésének támogatása mind egyénileg, mind a közösségben és szociális kompetenciáiknak fejlesztése. A Sakkpalota módszer új lehetőségeket nyit gyerekeink igazi osztályközösséggé formálásában is, társas kapcsolataik, kommunikációjuk fejlesztésében.