1.a
Ének-zene és művészeti osztály

Molnár Krisztina

Leendő elsős tanítóként szeretnék bemutatkozni Önöknek. 2018 óta dolgozom az Izbégi Általános Iskolában, előtte Budapesten tanítottam több, mint 20 évig.

Szeretek tanítani, gyerekekkel foglalkozni. Jelenleg a művészeti irányultságú negyedikes osztálynak vagyok az osztályfőnöke. Legfontosabb számomra, hogy a kisgyermekek szeressenek iskolába járni, pozitív élményekkel térjenek haza. Olyan derűs, nyugodt légkört szeretnék kialakítani, ahová szívesen jönnek mindennap, jól érzik magukat, barátokra találnak. Türelemmel, sok játékkal igyekszem mindent megtenni, hogy zökkenőmentes legyen az iskolába való beilleszkedés, a gyerekek szeretetteljes légkörben fejlődjenek. Célom, az olvasás, írás, számolás megtanítása mellett, hogy az együtt töltött évek alatt a gyerekek megtanuljanak önállóan tanulni, gondolkodni, tehetségüket kibontakoztatni, véleményüket kulturáltan kifejezni. Ennek érdekében szívesen alkalmazok sokszínű módszereket. Rendszeresen használom óráimon a különféle digitális eszközöket, kihasználom az internet adta lehetőségeket, nagyon sok játékos feladattal lehet az órákat színesebbé, érdekesebbé varázsolni. Kiemelt feladatomnak tartom a több segítséget igénylő tanulók támogatása mellett a tehetséggondozást is. Tanítványaim közül többen nagyon szép helyezést értek el megyei és országos versenyeken magyar nyelv és irodalom, valamint matematika és természetismeret tantárgyból. A tanulás mellett iskolánkban kiemelt szerepet töltenek be a tanórán kívüli programok: színházba járunk, múzeumi órákon veszünk részt, sokat kirándulunk. Kihasználjuk a Skanzen közelségét, évek óta kapcsolatban állunk a szabadtéri múzeummal, különböző foglalkozásokon veszünk részt. Ezt a hagyományt a következő osztályommal is folytatni szeretnénk.

Szeretettel várom az énekelni, táncolni szerető, jóhangú gyerekeket!

Gecsey Madarász Beáta

35 éve foglalkozom gyerekekkel. A pályám óvónőként kezdtem, és 8 évig maradtam a kicsikkel. Az egyetem elvégzése után tanítónőként folytattam a pedagógus szakmát, ami egy életre szóló hivatássá vált. Ebben az iskolában 5 éve tanítok. 

Akkor vagyok a legboldogabb, ha csillogó szemű gyerekek vesznek körül. Mindegyikük egy külön egyéniség, és különböző út is vezet hozzájuk. Igyekszem őket kézen fogva vezetni a tanulás birodalmába, és kihozni belőlük a legjobbakat. A meglévő tudásra építek, és azt fejlesztem tovább. Arra törekszem, hogy az osztályközösség egy nagy családként működjék.

Nem vagyok egy helyben ülő személyiség, de a tanórákon elvárom az egészséges fegyelmet. Szeretem a mozgást, a természetet. Az életem áthatja a zene, az ének, a ritmus. Hiszem, hogy a zene jobb, teljesebb emberré tesz. Emellett fejleszt és gyógyít. Még a matematika tanulásába is bele lehet csempészni.

Az első osztályban legfontosabb feladatnak tartom a gyermeki érdeklődés, kíváncsiság fokozatos, következetes fejlesztését. Megtartani, sőt növelni az új ismeretek megszerzése iránti vágyat. 

„A tanító olyan lámpás, hogy minél inkább világít másnak, annál inkább fogyasztja önmagát.” (Gárdonyi)