Tanáraink

Igazgató

okleveles ének-zene, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
karvezető, szolfézs, hittan, erkölcstan tanár

Igazgatóhelyettesek

matematika, számítástechnika szakos tanár

tanító ének-zene szakk., gyermektáncoktató, szociálpedagógus

Tanárok

általános iskolai tanár

általános iskolai tanító rajz szakk.

fizika, német nyelv és irodalom szakos tanár

okleveles történelem, magyar szakos tanár

tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen

  • mesterpedagógus

  • képi kifejezéspszichológiai szaktanácsadó

  • szakvizsgázott mentorpedagógus

  • köznevelési szakértő

  • közoktatási vezető

  • tanító, népművelés szakkollégiumi képesítés

  • életvezetési tanácsadó

okleveles mérnöktanár, okleveles villamosmérnök

weboldala

magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, könyvtári szakember

tanító, műveltségi terület szlovák nyelv

tanító testnevelés szakk.

tanító, drámapedagógus, gyermektáncoktató

tanító ének-zene szakk.

rajz, vizuális kommunikáció szakos tanár

 • Tanító, testnevelés szakkollégiumi képesítés

 • Néptánc- és népi játék oktató

 • Hon- és népismeret oktató

tanító, művelődés szervező

pedagógia szakos nevelő, tanító informatika műveltségi területen

  • Tanító, Magyar nyelv és irodalom műveltségi terület.

  • Kommunikációs szakember, elektronikus média szak.

  • Magyar Kézilabda Szövetség-Nemzetközi Edzőképző Központ, D licences kézilabda edző.

testnevelés szakos tanár, tanító testnevelés szakk.

fejlesztő

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, tanító testn. szakk., közokt. vezető

gyógytornász, gyógypedagógia tanár

tanító, ének-zene szak

tanító, könyvtár szakk.

földrajz, rajz szakos tanár

Szeszákné Stomp Katinka

okleveles testnevelő-, tantervfejlesztő, gyógytestnevelő tanár

matematika, fizika szakos tanár

Tóthfalusiné File Csenge

okleveles alkalmazott matematikus, matematikatanár