Tanáraink

Igazgató

okleveles ének-zene, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
karvezető, szolfézs, hittan, erkölcstan tanár

Igazgatóhelyettesek

matematika, számítástechnika szakos tanár

tanító ének-zene szakk., gyermektáncoktató, szociálpedagógus

Tanárok

általános iskolai tanító rajz szakk.

fizika, német nyelv és irodalom szakos tanár

okleveles történelem, magyar szakos tanár

tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen

  • mesterpedagógus

  • képi kifejezéspszichológiai szaktanácsadó

  • szakvizsgázott mentorpedagógus

  • köznevelési szakértő

  • közoktatási vezető

  • tanító, népművelés szakkollégiumi képesítés

  • életvezetési tanácsadó

okleveles mérnöktanár, okleveles villamosmérnök

weboldala

magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, könyvtári szakember

tanító testnevelés szakk.

tanító, drámapedagógus, gyermektáncoktató

tanító ének-zene szakk.

rajz, vizuális kommunikáció szakos tanár

 • Tanító, testnevelés szakkollégiumi képesítés

 • Néptánc- és népi játék oktató

 • Hon- és népismeret oktató

tanító, művelődés szervező

pedagógia szakos nevelő, tanító informatika műveltségi területen

  • Tanító, Magyar nyelv és irodalom műveltségi terület.

  • Kommunikációs szakember, elektronikus média szak.

  • Magyar Kézilabda Szövetség-Nemzetközi Edzőképző Központ, D licences kézilabda edző.

tanító, műveltségi terület szlovák nyelv

testnevelés szakos tanár, tanító testnevelés szakk.

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, tanító testn. szakk., közokt. vezető

gyógytornász, gyógypedagógia tanár

tanító, ének-zene szak

tanító, könyvtár szakk.

földrajz, rajz szakos tanár

Szeszákné Stomp Katinka

okleveles testnevelő-, tantervfejlesztő, gyógytestnevelő tanár

matematika, fizika szakos tanár

Tóthfalusiné File Csenge

okleveles alkalmazott matematikus, matematikatanár