Tanáraink

Igazgató

Papp Gergely Tamás

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, tanító

Igazgatóhelyettesek

Császár Csilla Rita

okleveles ének-zene, karvezető, szolfézs, hittan, erkölcstan tanár

Vörös Zsuzsanna

matematika, számítástechnika szakos tanár

Tanárok

Baranyainé Németh Szilvia

általános iskolai tanító rajz szakk.

Berényi-Szabó Sarolta Ildikó

fizika, német nyelv és irodalom szakos tanár

Béres Gabriella

tanár

Bernát-Vida Alexandra Ágota

okleveles történelem, magyar szakos tanár

Bíró Alexandra

tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen

Böszörményi Julianna

tanító ének-zene szakk., gyermektáncoktató, szociálpedagógus

Cseresznye Edit Anna

  • mesterpedagógus

  • képi kifejezéspszichológiai szaktanácsadó

  • szakvizsgázott mentorpedagógus

  • köznevelési szakértő

  • közoktatási vezető

  • tanító, népművelés szakkollégiumi képesítés

  • életvezetési tanácsadó

Dávid Ágnes

tanár

Dobos Erna

angol szakos nyelvtanár, kommunikációs szakember, erkölcstan oktató

Dobos Zoltán

okleveles mérnöktanár, okleveles villamosmérnök

weboldala

Feketéné Mooréh Katalin

tanító

Fetter Barna István

tanár

Fű Dorottya

magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, könyvtári szakember

Hargitay Virág Anna

tanár

Havasi Zoltánné

tanár

Herber Ágota

könyvtáros, magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Horváthné Nagy Margit

tanító testnevelés szakk.

Huzián Orsolya

magyar nyelv és irodalom - francia nyelv szakos tanár

Jeneiné Fazekas Bernadett

tanító, drámapedagógus, gyermektáncoktató

Kakucs Katalin

tanár

Karádiné Godawszky Erzsébet

tanító ének-zene szakk.

Kaszai Krisztina

rajz, vizuális kommunikáció szakos tanár

Kertészné Ikvai Enikő

 • Tanító, testnevelés szakkollégiumi képesítés

 • Néptánc- és népi játék oktató

 • Hon- és népismeret oktató

Kézdi Krisztina

tanító, művelődés szervező

Kiss Mónika

pedagógia szakos nevelő, tanító informatika műveltségi területen

Kovácsné Pogány Lenke Mária

tanító

Kozma Anett

  • Tanító, Magyar nyelv és irodalom műveltségi terület.

  • Kommunikációs szakember, elektronikus média szak.

  • Magyar Kézilabda Szövetség-Nemzetközi Edzőképző Központ, D licences kézilabda edző.

Ladányi Mónika Gabriella

tanító

Madarász Beáta

tanító, műveltségi terület szlovák nyelv

Majnekné Horváth Katalin

tanár

Matányi Marcell Tamás

tanár

Mezeyné Gasparics Viktória

tanító

Molnár Krisztina

tanító

Molnárné Majoros Éva

tanár

Nagy Dezső

testnevelés szakos tanár, tanító testnevelés szakk.

Őze Noémi Zsuzsanna

tanár

Pavluska Éva Margit

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, tanító testn. szakk., közokt. vezető

Pelle-Kárpáti Piroska

tanító

Puppán Gabriella

gyógytornász, gyógypedagógia tanár

Scherman-Végh Julianna

tanár

Szabó Ágnes Szilvia

tanító

Szabó Edina

tanár

Szabó Ildikó

tanító

Szabó-Stárics Adrienn

tanító, ének-zene szak

Szabóné Stelkovics Éva

tanító, könyvtár szakk.

Szakács Éva

földrajz, rajz szakos tanár

Szeszákné Stomp Katinka

okleveles testnevelő-, tantervfejlesztő, gyógytestnevelő tanár

Szick Edit

tanár

Szilágyi Szeréna

matematika, fizika szakos tanár

Tamásiné Kovács Anikó

tanár

Tóthfalusiné File Csenge

okleveles alkalmazott matematikus, matematikatanár

Varga-Chikán Boglárka Anna

tanító

Vigyázó Cecília

tanító

Vrskovetz Anita

testnevelés szakos tanár

Wertánné Kürthy Kinga

tanító