Tanáraink

Igazgató

Császár Csilla Rita

okleveles ének-zene, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
karvezető, szolfézs, hittan, erkölcstan tanár 

Igazgatóhelyettesek

tanító, drámapedagógus, gyermektáncoktató

matematika, számítástechnika szakos tanár

Tanárok

általános iskolai tanár

általános iskolai tanító rajz szakk.

fizika, német nyelv és irodalom szakos tanár 

okleveles történelem, magyar szakos tanár

tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen

Dobos Zoltán

okleveles mérnöktanár, okleveles villamosmérnök

weboldala

Feketéné Mooréh Katalin

tanító

magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, könyvtári szakember

Gecsey Madarász Beáta

tanító, műveltségi terület szlovák nyelv

tanító testnevelés szakk.

tanító ének-zene szakk.

rajz, vizuális kommunikáció szakos tanár

Kertészné Ikvai Enikő

tanító, művelődés szervező

Kiss Mónika

pedagógia szakos nevelő, tanító informatika műveltségi területen

Kovács Krisztián

tanár

Ladányi Mónika Gabriella

tanító

Molnár Krisztina

tanító

testnevelés szakos tanár, tanító testnevelés szakk.

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, tanító testn. szakk., közokt. vezető

gyógytornász, gyógypedagógia tanár

Szabó-Stárics Adrienn

tanító, ének-zene szak

tanító, könyvtár szakk.

földrajz, rajz szakos tanár

Szalma Diána

tanító

Szeszákné Stomp Katinka

okleveles testnevelő-, tantervfejlesztő, gyógytestnevelő tanár

matematika, fizika szakos tanár

Takács József

tanár