Tanáraink

IgazgatóIgazgatóhelyettesek

Császár Csilla Rita

okleveles ének-zene, karvezető, szolfézs, hittan, erkölcstan tanár

Papp Gergely Tamás

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, tanító

Tanárok

Baranyainé Németh Szilvia

általános iskolai tanító rajz szakk.

Berényi-Szabó Sarolta Ildikó

fizika, német nyelv és irodalom szakos tanár

Bíró Alexandra

tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen

Böszörményi Julianna

tanító ének-zene szakk., gyermektáncoktató, szociálpedagógus

Cseresznye Edit Anna

  • mesterpedagógus

  • képi kifejezéspszichológiai szaktanácsadó

  • szakvizsgázott mentorpedagógus

  • köznevelési szakértő

  • közoktatási vezető

  • tanító, népművelés szakkollégiumi képesítés

  • életvezetési tanácsadó

Dobos Erna

angol szakos nyelvtanár, kommunikációs szakember, erkölcstan oktató

Dobos Zoltán

okleveles mérnöktanár, okleveles villamosmérnök

weboldala

Feketéné Mooréh Katalin

tanító

Fetter Barna István

tanár

Filkóházi Zoltán

katolikus hittanár, angol nyelv és irodalom szakos tanár, okl. angoltanár

Fű Dorottya

magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, könyvtári szakember

Hargitay Virág Anna

tanár

Havasi Zoltánné

tanár

Herber Ágota

könyvtáros, magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Horváthné Nagy Margit

tanító testnevelés szakk.

Hunyadi Péter

 • Ének-zene, néprajztanár

 • okleveles etnográfus

Huzián Orsolya

magyar nyelv és irodalom - francia nyelv szakos tanár

Jancsó Katalin

tanító közművelődés speciális kollégiummal

Jeneiné Fazekas Bernadett

tanító, drámapedagógus, gyermektáncoktató

Karádiné Godawszky Erzsébet

tanító ének-zene szakk.

Kaszai Krisztina

rajz, vizuális kommunikáció szakos tanár

Kertészné Ikvai Enikő

 • Tanító, testnevelés szakkollégiumi képesítés

 • Néptánc- és népi játék oktató

 • Hon- és népismeret oktató

Kézdi Krisztina

tanító, művelődés szervező

Kiss Mónika

pedagógia szakos nevelő, tanító informatika műveltségi területen

Kovácsné Pogány Lenke Mária

tanító

Kozma Anett

  • Tanító, Magyar nyelv és irodalom műveltségi terület.

  • Kommunikációs szakember, elektronikus média szak.

  • Magyar Kézilabda Szövetség-Nemzetközi Edzőképző Központ, D licences kézilabda edző.

Kőszegvári Magdolna

tanár

Ladányi Mónika Gabriella

tanító

Madarász Beáta

tanító, műveltségi terület szlovák nyelv

Majnekné Horváth Katalin

tanár

Matányi Marcell Tamás

tanár

Mezeyné Gasparics Viktória

tanító

Nagy Dezső

testnevelés szakos tanár, tanító testnevelés szakk.

Őze Noémi Zsuzsanna

tanár

Pavluska Éva Margit

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, tanító testn. szakk., közokt. vezető

Pető-Lábán Anna

tanár

Puppán Gabriella

gyógytornász, gyógypedagógia tanár

Scherman-Végh Julianna

tanár

Szabó Ágnes Szilvia

tanító

Szabó-Stárics Adrienn

tanító, ének-zene szak

Szabóné Stelkovics Éva

tanító, könyvtár szakk.

Szakács Éva

földrajz, rajz szakos tanár

Szeszákné Stomp Katinka

okleveles testnevelő-, tantervfejlesztő, gyógytestnevelő tanár

Szick Edit

tanár

Szilágyi Szeréna

matematika, fizika szakos tanár

Tóthfalusiné File Csenge

okleveles alkalmazott matematikus, matematikatanár

Varga-Chikán Boglárka Anna

tanító

Vida Alexandra Ágota

okleveles történelem, magyar szakos tanár

Vörös Zsuzsanna

matematika, számítástechnika szakos tanár

Vrskovetz Anita

testnevelés szakos tanár

Wertánné Kürthy Kinga

tanító