Bemutatkozás

"Gyermekeink a magyarság holnapját fogják építeni
de azt nem építhetik a levegőbe,
hanem a tegnap, a tegnapelőtt
az őseink által összehordott kövekre"

(Kodály Zoltán)


Több mint százéves iskolánk nevét Szentendre Izbég városrészéről kapta. A Bükkös patak partján, több épületben, nyugodt, harmonikus környezetben működünk. A közelmúltban bővült létesítményünk egy új épületszárnnyal, melyhez korszerű szaktantermek, könyvtár és tágas ebédlő is tartozik. Gyermekeink testi nevelése egy hatalmas tornacsarnokban, sportpályán és a patak menti zöld területeken történik. Nyolc évfolyamos, alapozó oktatásunkban és nevelésünkben kiemelt feladatunk az értékek átörökítése, a műveltség, hazaszeretet, humánum, néphagyományok, népszokások őrzése és átadása, egészség és környezetvédelem, a test harmonikus fejlesztése.

Szakmai tevékenységünk

Alsó tagozatunk 1. és 2. évfolyamon két tanító tantárgycsoportos, képességfejlesztő és felzárkóztató rendszerben tanít. Harmadik és negyedik évfolyamon egy osztálytanító fogja össze a tantárgyakat, délután pedig napközis foglalkozásokon vehetnek részt tanulóink. Idegen nyelv tanulására 3. osztálytól van lehetőség. A szabadidő hasznos eltöltésére hoztuk létre Játszóház programunkat: minden péntek délután szabadon választhatnak tanítványaink számos foglalkozás közül, melyeket a tanítók kínálnak fel.

Felső tagozatunk 5. osztálytól emelt szinten oktatja az informatikát és az angol nyelvet, a matematikát pedig nívócsoportos formában minden osztályban. 5. és 6. osztályban megvalósítottuk a képzőművészeti projektoktatást, melynek lényege, hogy ezen évfolyamokon az ének-zene, rajz és technika tantárgyakat – speciális tanmenet alapján - egy napon tanítjuk. Csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, számítástechnikát, technikát. Alapfokú angol nyelvvizsga letételére 2005-től van lehetőségünk.

Minden évfolyamon biztosítjuk tanítványainknak a felzárkóztatás és tehetséggondozás lehetőségét korrepetálások, előkészítők formájában. Délután a napköziben segítjük gyermekeinket a tanulásban. Havonta egyszer péntek délután „Lurkó” napon választhatnak programot tanulóink. Pedagógusaink rendkívül sokszínű továbbképzési programban vesznek részt – pl. Meixner-módszer, fejlesztőpedagógia, stb. -, mellyel módszertani repertoárjukat szélesítik. Sikeres pályázataink eredményeként elnyertük a Tehetségpont és az ÖKOISKOLA címet. Országos versenyeken 1., 2. helyezettek, ill. döntősök vagyunk matematika, magyar, kémia, ének-zene, labdarúgás (testnevelés) tárgyakból. Az Izbégi Gyermekekért Alapítvány tehetséges gyermekeink fejlődését anyagilag is támogatja. Iskolánkban egy fejlesztőpedagógus, pszichológus és egy gyógytornász szakember gondoskodik tanulóink felzárkóztatásáról, mozgásfejlesztéséről, lelki egészségéről.

Kiemelt programjaink

Képzőművészeti nap, melyen képzőművészek és művésztanárok ill. hozzáértő szülők vezetnek foglalkozásokat tanulóinknak és rendezünk kiállítást a megszületett alkotásokból. Büszkék vagyunk a kiállító művészekre: Kocsis Imre, Farkas Ádám, Kisfalusy Márta, Rákossy Anikó, Molnár Bertalan, Ezüst Gy. Zoltán, Asszonyi-család, Deim-család, Borsódy-család, Páljános Ervin és tanítványai. Egészségnevelési hét, Városi Népdalverseny, Városi természettudományi verseny, Kihívás napja, Gálaműsor, Skanzeni programok, Népek karácsonya, pataktakarítás, temetőgondozás. Iskolánkban két fejlesztő pedagógus segíti a felzárkóztatásra szoruló tanulókat, gyógytornászunk pedig a mozgásfejlesztést.

Szabadidős foglalkozások

Szakkörök: felvételi előkészítők, korrepetálások, fejlesztő foglalkozások, internet, számítástechnika, foci, minitenisz, gyermektorna: vasgyúró és tündértánc, mazsorett, bábszakkör, tánc, környezetvédelem, angol szakkör, német szakkör, észkerékkapcsoló, DSK.

Szakköreink a következő tevékenységekkel bővülnek: néptánc, citera, népdalkörök, könyvmoly, környezetvédelmi, kézműves, hímző, színjátszó, jóga, rajzos problémamegoldás (pszichológus végzettséggel rendelkező kollégával), magyar és matematika tehetséggondozó, népi gyermekjátszó. Vujicsics Tihamér Zeneiskola kihelyezett tagozata működik intézményünkben. Iskolai könyvtár áll rendelkezésére tanulóinknak. Hitoktatás helyben: katolikus, református.